Chain hotels vs Independent hotels: khái niệm và so sánh lợi thế cạnh tranh

Chào mừng các bạn quay trở lại với Hotel Briefing Blog, nơi chia sẻ những kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn của ngành Hospitality. Bài viết hôm nay, tôi xin giới thiệu về chain hotels (khách sạn theo chuỗi) và independent hotels (khách sạn độc lập), khái niệm của chúng và cả những ưu … Đọc tiếp Chain hotels vs Independent hotels: khái niệm và so sánh lợi thế cạnh tranh